• เมืองฝาง เมืองหลวงในอดีตที่มีอายุนับพันปี

 


ภาพและบทความโดย Montri Punyafu

 

เมืองฝาง ซึ่งเป็นเมืองหลวงในอดีต
มีอายุนับพันปีในตำนานโยนกกล่าวไว้ว่า
เมืองฝาง ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 1184
โดยเจ้าลวจังกราช เป็นหัวเมืองทางตอนเหนือ
ของอาณาจักรล้านนา พญามังราย
ทรงเคยเสด็จมาปกครองเมืองฝาง
และ ประทับอยู่ที่เมืองนี้ พระองค์ทรงเตรียม
กำลังพลก่อนที่จะยกทัพไปตีเมืองหริภุญชัย 
สร้างเวียงกุมกาม และสร้างเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 1839 
ดังนั้นเมืองฝางจึงเป็นเมืองโบราณ
ที่มีอายุนับพันปี ปัจจุบันยังปรากฏหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์คือ กำแพงเมือง และ คูเมือง
แบบเดียวกับในเมือง เชียงใหม่

อำเภอ ฝาง เคยเป็นอำเภอหนึ่ง ในจังหวัดเชียงราย แต่ถูกโอนมาสังกัด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2468 ด้วยเหตุผลเรื่องการคมนาคมและ การติดต่อราชการ

 

 ถ้ำตับเตา

 

แสดงโฆษณา

 

 
 

3ความคิดเห็น
  • บีเว่อร์

    07 ต.ค. 2015 - 01:52

    ขอบคุณครับ ผมชอบกระทู้แบบนี้จัง มันให้อารมณ์ลึกลับน่าสนใจ

  • สีดอ

    07 ต.ค. 2015 - 06:36

        เมื่อไหร่จะได้เปลี่ยนมาเป็นเมืองหลวงของ  สปป.ล้านนา อีกล่ะครับ อิ อิ