ไฟล์เสียงเพลงชาติไทย

เป็นไฟล์เสียงเพลงชาติไทยต้นฉบับเก็บไว้ใช้งานในเวลา 8.00 น. และ 18.00 น.

เนื้อเพลง

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน อยู่ดำรงค งไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย

http://drupal.in.th/thai-national-anthem#Audio

ยกโป้ง