ไก่อูบอกว่าคนไทยมีความสุขอันดับ2 แล้วนี้อะใร

แพทย์ชี้!!ไทยติดอันดับ3ของโลก ฆ่าตัวตายรายวัน สถิติปี 2557 มีการฆ่าตัวตายสูงถึง 4,000 ราย

 

โฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีสถิติคนไทยฆ่าตัวตายสูงขึ้น ร้อยละ 20 ใช้ยาพิษโดยเฉพาะยาฆ่าแมลง และอีกประมาณร้อยละ 10 เลือกวิธียิงตัวตาย

 

นายแพทย์ ยงยุทธ วงษ์ภิรมย์ศานย์ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีสถิติคนไทยฆ่าตัวตายสูงขึ้น

ในจำนวนนี้มากถึงร้อยละ 70 ฆ่าตัวตายด้วยวิธีแขวนคอ รองลงมาประมาณร้อยละ 20 ใช้ยาพิษโดยเฉพาะยาฆ่าแมลง

และอีกประมาณร้อยละ 10 เลือกวิธียิงตัวตาย ซึ่งผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จมักเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง

โดยพบว่าปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการฆ่าตัวตายคือ การดื่มสุรา ปัญหาสุขภาพ และปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

โดยตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา คนไทยเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายราว 4,000 รายต่อปี หรือกว่า 300 รายต่อเดือน

ถือเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากประเทศญี่ปุ่นที่ฆ่าตัวตายมากเป็นอันดับ 1 และอันดับ 2 คือ สวีเดนและสแกนดิเนเวีย

ที่มีอัตราฆ่าตัวตายเท่ากัน ทั้งสามประเทศนี้ส่วนใหญ่ผู้ที่ฆ่าตัวตาย จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ

และเกิดความเบื่อหน่ายจากการดำเนินชีวิตหลังเข้าสู่วัยชรา และไม่อยากเป็นภาระของคนในครอบครัว

 

http://news.voicetv.co.th/thailand/332424.html