อาดอลฟ์ ซักซ์ ผู้คิดค้นแซกโซโฟน

มาอีกแล้วสำหรับบุคลลสำคัญของโลก

อาดอลฟ์ ซักซ์ ผู้คิดค้นแซกโซโฟนนั่นเองครับ

https://www.youtube.com/watch?v=vlPid_4IBjY

ชนใดไม่มีดนตรีกาล
ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก
อีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะ
เขานั้นเหมาะคิดกบฎอัปลักษณ์
ฤๅอุบายเล่ห์ร้ายขมังนัก
มโนหนักมืดมัวเหมือนราตรี
อีกดวงใจย่อมดำสกปรก
ราวนรกเช่นกล่าวมานี่
ไม่ควรใครไว้ใจในโลกนี้
เจ้าจงฟังดนตรีเถิดชื่นใจ

อ่านประวัติของเขา

http://idewblog.net/adolphe-saxs.html