1ความคิดเห็น
  • ayeweb

    26 พ.ค. 2017 - 22:01

    คุณสามารถช่วยคนตาบอดได้แบบไม่ยุ่งยาก และสามารถให้ได้โดยตรง