การเกษตรอัจฉริยะ ความหวังของประเทศไทย ในยุค Thailand 4.0

การเกษตรอัจฉริยะ  ความหวังของประเทศไทย ในยุค Thailand 4.0

ประเทศไทยเป็นครัวของโลก ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เราสามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วยในด้านการเกษตร ให้ผลผลิตดีขึ้นได้ ที่เรียกว่า Smart Farming การเกษตรอัจฉริยะ ลองมาทำความรู้จักกับ การเกษตรอัจฉริยะกันมากขึ้น พบกับแขกรับเชิญ พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. และประธาน กทค. รับชมได้ทางวีดีโอด้านบน

 

ขอบคุณที่มา: https://www.it24hrs.com/2016/smart-farmimg-thailand-4-0/