แนะนำ แจ้งปัญหาการใช้งาน กระทู้นี้ครับ

พื้นที่สำหรับสมาชิก
เพื่อแนะนำ และแจ้งปัญหาการใช้งานต่าง ๆ
เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข
รบกวนติชมแนะนำได้ตามอัธยาศัยครับ


อุทธรณ์กระทู้ที่ถูกรายงานเนื้อหาไม่เหมาะสม

จากการปรับปรุงระบบ
ให้สมาชิกสามารถรายงานกระทู้ หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
โดยระบบจะปิดการใช้งาน
กระทู้ หรือเนื้อหาที่ถูกรายงานครบ 10 ครั้ง

เพื่อความเป็นธรรมแก่เจ้าของกระทู้ ที่อาจถูกกลั่นแกล้ง
หรืออาจมีความเข้าใจผิดในเนื้อหาดังกล่าว
ได้มีโอกาสชี้แจง เพื่อขอเปิดการใช้งานกระทู้นั้น ๆอีกครั้ง

** อนุญาตเฉพาะการอุทธรณ์กระทู้เท่านั้นนะครับ
หากต้องการแจ้งปัญหาการใช้งาน
รบกวนที่กระทู้นี้ครับ
http://www.prachatalk.com/board/node/28


ยินดีต้อนรับสู่ประชาทอล์ค

สวัสดีครับ
ขอต้อนรับสู่ประชาทอล์ค
หลังจากที่เลื่อนการเปิดใช้งานมาเรื่อย ๆจนถึงวันนี้

ขอเรียนชี้แจงการปรับปรุงโดยย่อดังนี้ครับ